tiedotteet

Turvakolmio yhdistyy Loihde Trustiin

Asiakastiedote, marraskuu 2022

Hyvä asiakkaamme,  

Turvakolmio liittyi Loihde-konserniin yrityskaupan myötä tämän vuoden kesäkuussa, ja yhdessä Loihde Trust Oy:n kanssa meistä tuli Suomen suurin sähköisen turvatekniikan palveluntoimittaja.  

Marraskuun alussa yhdistämme operatiivisen toimintamme Loihde Trustin kanssa, minkä ansiosta pystymme palvelemaan asiakkaitamme entistä paremmin sekä Turvakolmion nykyisillä toimialueilla että laajemmin koko Suomessa. Juridinen fuusio on suunniteltu tapahtuvaksi vuodenvaihteessa.

Mitä tämä tarkoittaa asiakkaillemme?  

Muutos ei tässä vaiheessa edellytä asiakkailtamme toimenpiteitä. Nykyiset yhteystiedot säilyvät pääosin edelleen, ja tiedotamme juridiseen fuusioon liittyvistä muutoksista myöhemmin.  

Siirrymme Loihde Trustin kanssa yhteiseen organisaatioon 1.11.2022 alkaen, minkä vuoksi yhteyshenkilöissä voi tapahtua muutoksia. Muutokset henkilöiden vastuualueissa toteutamme siten, että ne eivät aiheuta asiakkaille ylimääräistä vaivaa.  

Suurempi henkilömäärä tuo meille lisää kapasiteettia ja monipuolisempaa osaamista, minkä odotamme näkyvän asiakkaillemme entisestään parantuneena palvelutasona ja nopeampina vasteaikoina. Loihteella on yli 200 turvatekniikan ja lukituksen asiantuntijaa. 

Loihde-nimi alkaa näkyä Turvakolmion palveluissa ja toiminnoissa. Ei siis kannata ihmetellä, jos tutussa numerossa vastataankin Loihde Trust; se liittyy meneillään olevaan muutokseen. Sähköpostiosoitteemme muuttuvat lokakuun aikana siten, että lähettämissämme viesteissä lähettäjänä näkyy @loihde.com-päätteinen osoite. Vanhoilla osoitteilla meille lähetettävät viestit tulevat senkin jälkeen meille perille.  

Tampereen toimipisteemme on jo muuttanut samoihin tiloihin Loihde Trustin kanssa. Muuttomatkaa oli vain 190 metriä, ja uusi osoite on Aunankorvenkatu 2, 33840 Tampere. Joensuun toimipiste on niin ikään muuttanut Loihde Trustin kanssa samoihin toimitiloihin osoitteeseen Pamilonkatu 9, Joensuu. Muut toimipisteemme muuttavat Loihteen tiloihin myöhemmin tänä vuonna.  

Autamme jatkossa asiakkaitamme turvallisuuden saralla entistä laajemmin, sillä turvatekniikan ja lukituksen rinnalla  tulemme olemaan entistä merkittävämpi digitaalisen turvallisuuden palvelu- ja ratkaisutoimittaja.  

Turvallista syksyä ja loppuvuotta kaikille asiakkaillemme sekä yhteistyökumppaneillemme!   

Ystävällisin terveisin  

Turvakolmio Group Oy 

Pasi Tikkanen  
Operatiivinen johtaja  
(1.11.2022 alkaen Loihde Trustin fyysisen turvallisuuden valtakunnallisista asiakkuuksista ja teknologiasta vastaava johtaja) 


Turvakolmio merges with Loihde Trust

Dear Customer,

Turvakolmio joined the Loihde Group after an acquisition in June this year, and together with Loihde Trust Ltd we became Finland’s largest provider of electronic security technology services.

From the beginning of November, we will operate jointly with Loihde Trust, and thanks to this, we will be able to serve our customers even better than before, both in places where we currently have operations and on a larger scale, all over Finland. The legal merger is to take place at the turn of the year.

How does this affect our customers?

The change does not require any action from our customers at this stage. Our current contact details mainly remain unchanged, and we will inform you of the changes relating to the legal merger later.

The transfer to a joint organisation together with Loihde Trust that takes place starting from 1 November 2022 may cause changes related to contact persons. We are implementing the changes to people’s responsibilities in such a way that they do not cause our customers any unnecessary inconvenience.

A larger number of employees gives us more capacity and more diverse expertise, which we expect will show to our customers as even better service levels and faster response times. Loihde employs more than 200 experts in security technology and locking.

The name Loihde will become a visible part of Turvakolmio’s services and functions. There is no need to be surprised, if someone answers Loihde Trust when you call a familiar number. It is all part of the ongoing change. Our email addresses will change in October, and our outgoing emails will be sent from addresses ending with @loihde.com. Emails that are sent to our old addresses will reach us also after the addresses have changed.

Our Tampere office has already moved into the same facilities as Loihde Trust. The office moved less than 190 metres, and the new address is Aunankorvenkatu 2, 33840 Tampere. Our Joensuu office has also moved into common facilities with Loihde Trust at the address Pamilonkatu 9, Joensuu. Our other offices will move into Loihde’s facilities later this year.

From here on, we can offer more extensive security services to our customers, as we, in addition to being a provider of security technology and locking services, will become a significant provider of digital security services and solutions.

We wish both our customers and business partners a safe autumn and end of the year!  

Yours sincerely,

Turvakolmio Group Oy

Pasi Tikkanen
Chief Operating Officer
(In charge of nationwide customer relationships and technology for Loihde Trust’s Physical Security as of 1 November 2022.)