Älykkyyttä pysäköintiin – kustannustehokas, joustava ja monipuolinen ratkaisu kiinteistönhallinnan ammattilaisille

Kiinteistöjen pysäköintitilojen hallintaan tulee uusia vaatimuksia sähköautojen latauspisteiden myötä. Lisäksi etätyön lisääntyminen muuttaa paikoitustilojen tarvetta ja käyttöä yrityksissä. Silti näiden muutosten keskellä sinun on mahdollista vähentää arjen rutiineja ja samalla parantaa palvelutasoasi ja lisätä pysäköinnin tuottoja.

Älykäs pysäköinnin hallintajärjestelmä on esimerkki CLAUDO® by. Turvakolmio Groupin järjestelmäintegraation mahdollisuuksista.

Palvelu paranee ilman ylimääräistä hallinnollista työtä

Älykkään pysäköinnin hallintaratkaisun itsepalvelumallissa kiinteistössä vuokralla olevat yritykset (tai perheet) ja näiden käyttäjät ylläpitävät omia tietojaan älykkään pysäköinnin web-portaalissa.

Kiinteistönhallinta toimittaa yrityskohtaisia ja perhekohtaisia pysäköintioikeuksien määriä sen mukaan, mitä vuokrasopimuksissa on sovittu. Kukin yritys sen sijaan antaa pysäköintilupia tarpeen mukaan omille käyttäjilleen yrityksen pysäköintioikeuksista. Yrityksellä on mahdollisuus käyttää myös seminaari- ja vieraspysäköintipalveluita järjestelmän hallitessa saatavuutta automaattisesti. Esimerkiksi vierailijapysäköinnissä isäntä, sihteeri ja/tai aula- tai asiakaspalvelu varaa ennalta vierailijapysäköinnin portaalista. Vierailija pääsee automaattisesti vierailijapysäköintiin, koska ennalta ilmoitettu rekisterinumero tunnistetaan sisään ajettaessa. Samalla lähtee automaattinen ilmoitus isännälle ja aulaan vieraan saapumisesta.

Älykkään pysäköinnin Web-portaalin kautta pysäköintioikeuksia on helppo hankkia lisää tarpeen tullen ja käytettävissä olevien vapaiden paikkojen mukaan. Pysäköinnin laskutustiedot (myös vierailija- ja seminaaripysäköinnistä) toimitetaan automaattisesti laskutusjärjestelmään tai pysäköinti veloitetaan maksusovellukseen kytketyltä maksukortilta.

Mobiiliapilla laajennat pysäköintipalveluiden kirjoa:

Käyttäjäoikeuksien puitteissa yritysten/käyttäjien on mahdollista seurata omaa pysäköintitilan käyttöään reaaliaikaisesti.

Älykkään pysäköinnin web-portaalin käyttö onnistuu niin tietokoneen selaimella kuin matkapuhelimella.

Pysäköintitilan tuottoaste nousee

Pysäköintitilassa voi olla käytössä erilaisia ja yksilöllisiä pysäköintimalleja. Dynaamisessa pysäköinnissä ei ole kiinteitä paikkoja vaan ne ovat vapaasti valittavissa. Hybridimallissa on sekä kiinteitä paikkoja (esim. latauspaikat ja vieraspaikat) että dynaamisia. Yritykselle voi olla varattuna kiinteät paikat pysäköintitilasta, mutta ko. paikat ovat dynaamisesti käytettävissä yrityksen henkilöille.

Hyvin joustavassa toimintamallissa pysäköintitila on eri aikoina yritysten ja yksityisten henkilöiden käytössä.

Monipuoliset pysäköintituotteet mahdollistavat pysäköintipaikan maksimaalisen käytön. Tuotteet rakentuvat kiinteistön ja asiakkaiden tarpeiden mukaan esimerkiksi

Näiden lisäksi on mahdollista tuotteistaa seminaari- ja vierailijapysäköinti ja kiinteistön ylläpitoon liittyvien palvelutuottajien pysäköinti.

Erilaisten sähkö- ja hybridiautojen latauspaikkojen käyttö on mahdollista tarjota lisäpalveluna, jolloin jopa eri tehoisille latauspisteille ja eri ajanjaksoille on mahdollista luoda omat tuotteensa.

Myös tilassa olevat erikokoiset pysäköintiruudut on mahdollista tarjota eri tuotteina. Pysäköintituotteet luodaan kohdekohtaisesti ja niitä on mahdollista kehittää, muuttaa, poistaa ja luoda uusia.

Automaattista reaaliaikaista informaatiota käyttäjille

Pysäköintitilan sisäänkäynnin monitorit toimivat reaaliaikaisena viestintäkanavana. Niissä voi ilmoittaa sisäänpääsyn estosta (esim. ko. yrityksen pysäköintipaikat kaikki käytössä), ajo-opastusta vierailijoille ja seminaarikävijöille, tiedotuksia hallin huoltotoimenpiteistä jne. Halutut viestit voi muotoilla etukäteen ja kun viestin toimittamiselle asetetut ehdot täyttyvät, se lähetetään automaattisesti infomonitoreihin tai vastaanottajille.

Yhteiskäytössä olevien sähköautojen latauspisteiden varaaminen tapahtuu järjestelmän portaalin kautta esim. matkapuhelimella. Varaaja näkee vapaiden latauspisteiden saatavuuden haluamanaan ajankohtana, valitsee haluamansa latauspisteen ja tekee varauksen portaaliin. Järjestelmä muistuttaa henkilön matkapuhelimeen varausajan alkamisesta ja ilmoittaa päättymisestä esim. 30 min ennen varauksen alkua ja päättymistä.

Myös kaikki yliajan hälytykset tapahtuvat automaattisesti käytettävästä tuotteesta riippumatta.

Monipuoliset raportit pysäköintitoiminnan kehittämiseen

Monipuolisten ja yksilöllisten Dashboard-raporttien avulla tuotat reaaliaikaista tietoa pysäköintitoiminnan kehittämiseen. Raportointiin saat yhdistettyä haluamallasi tavalla eri kohteet, eri aikajänteet, vertailut, pysäköintiajat jne. Interaktiivisten Dashboardien sisältö muodostuu yksilöllisesti valituista raporteista. Dashboardeja on käytössäsi niin monia kuin on tarve. Niitä on helppo jakaa muille käyttäjille ja käyttäjäryhmille pysäköintitilojen käyttöasteiden seurantaan. Lisäksi raporttien lähetys halutuille vastaanottajille on mahdollista automatisoida vaikka viikoittain tapahtuvaksi.

Automaattista laitteiden monitorointia ja diagnosointia

Pysäköintitilojen hallintaan liittyy erilaisia järjestelmiä ja laitteita kuten kameroita, puomeja, ovia, kulunvalvontajärjestelmiä jne. Pysäköinninhallintajärjestelmä monitoroi automaattisesti järjestelmien ja laitteiden tilaa. Monitorointi seuraa mm. seuraavia tilanteita

Myös useat eri kohteet saadaan liitettyä samaan monitorointiin mahdollistaen keskitetyn seurannan. Järjestelmä huolehtii automaattisesti vika- ja häiriötilanteiden ilmoituksista.

Skaalautuva ratkaisu on aina ajan tasalla

Skaalautuva pysäköintitilojen hallintaratkaisu muuttuu tarpeen mukaan. Samaan kokonaisuuteen on lisättävissä eri kiinteistöjen ja kohteiden pysäköintitiloja rajattomasti. Ratkaisussa on myös helppo toteuttaa uudet palvelut ja toimintamallit.

Keskitetyn reaaliaikaisen raportoinnin avulla pysäköintitiloja voi seurata erikseen tai yhdessä, vertailla niiden käyttöä ja hahmottaa käytön trendejä.

Pysäköintijärjestelmän keskitetty ylläpito ja hallinta sekä monipuoliset liitännät muihin järjestelmiin, kuten sopimushallinta, laskutusjärjestelmä ja käyttäjähallinta LDAP (esim. Microsoft AD), tekevät laajojenkin pysäköintikokonaisuuksien hallinnasta selkeää, yksinkertaista, automaattista ja ennen kaikkea kustannustehokasta parantaen omistajan tulosta.

Tähänkin ratkaisuumme liittyviin lisätiedusteluihin vastaa:

Sami Pakarinen
myyntijohtaja
+358 10 202 6051
sami.pakarinen@turvakolmio.com

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *