Turva­tekniikka

Kulunvalvonta ja työajanseuranta

Kulunvalvontajärjestelmä sujuvoittaa liikkumista kiinteistöissä ja niiden läheisyydessä. Kulunvalvontajärjestelmän avulla estetään sivullisten pääsy yrityksen tai kiinteistön tiloihin, joka lisää merkittävästi yritysturvallisuutta suojaten organisaation, sen henkilöstön sekä asiakkaiden omaisuutta ja tietoa.

Kulunvalvontaan on perinteisesti liitetty myös työajanseuranta- tai työnumeroseurantajärjestelmä, informaatiopalvelu sekä lounasseurantaohjelmisto. Nämä helpottavat jokapäiväisiä rutiineja ja toimivat apuna mm. palkanlaskennassa, lounasveloituksissa sekä työntekijöiden tavoitettavuudessa. Yksinkertaisimmillaan kulunvalvonnan ja työajanseurannan välinen integraatio on molempien järjestelmien käyttö samalla kulkutunnisteella.

Hyödyt

estää sivullisten pääsyn tiloihin

helposti muokattavat kulkualueet sujuvoittavat liikkumista ja ohjaavat oikeisiin paikkoihin

Raportointityökalut helposti saatavilla erilaisiin käyttötarkoituksiin

Tutustu palveluumme

Claudo

®

Olemme kehittäneet oman CLAUDO palvelu- ja sopimusmallimme, joka mahdollistaa asiakkaillemme luotettavan ja helpon tavan hankkia kaikkia toimittamiamme turvateknisiä järjestelmiä.

Ota yhteyttä