paloilmoitin

Paloilmaisimien erheelliset hälytykset

Tässä jutussa syvennymme eri paloilmaisimien erheellisiin palohälytyksiin. Erheellisellä palohälytyksellä tarkoitetaan hälytyskeskukseen tulevaa hälytystä, joka hälyttää palokunnan paikalle.

Erheelliset palohälytyksen aiheuttavat ylimääräisiä kustannuksia. Kuitenkin jos tiedossa on mistä erheellinen ilmoitus voi johtua, voidaan ne ennakoida ja jopa välttää kokonaan.

Keuda – Paloilmoitin -koulutus

Keravan Koulutuskeskus Keudan kiinteistönhoitaja -opiskelijat istuvat jo luokassa. Turvakolmio Groupin paloturvajärjestelmien liiketoimintajohtaja Jouni Malmberg astuu luokkaan ja esittelee itsensä.

Turvakolmio Group on toimittanut ESMI:n paloilmoitinlaitteen opetuskäyttöön. Jouni asentaa asentamattomat komponentit paikoilleen ja kertoo samalla lyhyesti mitä tekee.

Paloilmoittimien yleisimmät erheelliset ilmoitukset

Järjestelmästä riippumatta erheellisiä ilmoituksia tapahtuu, mutta tiedostettaessa yleisimmät syyt, voidaan ilmoitusten määrää vähentää tai ehkäistä kokonaan.

Yleisimpiä syitä erheellisiin ilmoituksiin ovat:

1.       Työskentely valvotulla alueella ottamatta huomioon varatoimenpiteitä, kuten ilmaisimen työnaikainen irti kytkeminen. Työn valmistuttua on myös tärkeää kytkeä ilmaisin tai alue takaisin päälle.