erheellinen

Paloilmoittimien yleisimmät erheelliset ilmoitukset

Järjestelmästä riippumatta erheellisiä ilmoituksia tapahtuu, mutta tiedostettaessa yleisimmät syyt, voidaan ilmoitusten määrää vähentää tai ehkäistä kokonaan.

Yleisimpiä syitä erheellisiin ilmoituksiin ovat:

1.       Työskentely valvotulla alueella ottamatta huomioon varatoimenpiteitä, kuten ilmaisimen työnaikainen irti kytkeminen. Työn valmistuttua on myös tärkeää kytkeä ilmaisin tai alue takaisin päälle.