Kokeilukulttuuri – Kehitys vaatii uskallusta

Pixabay.com tiimityö

Kuva: Pixabay

“Startup -kulttuuri” saattaa tuottaa painetta innovoida ja kehittää koko ajan jotain uutta. Kuitenkin jos asiaa miettii lähemmin, ilmiö on saanut aikaan nykyään vallitsevan kokeilukulttuurin.

Klassinen koulukirjaesimerkki kokeilukulttuurista on aloittaa potkulaudan rakentamisesta, kun tavoitteena on tehdä älykäs itseohjautuva auto.

Kokeilukulttuuri ja sen luominen ovat olleet kuumia teemoja monessa yrityksessä jo muutaman vuoden ajan. Haetaan nopeutta ja innovatiivisuutta.

Innostunut ideointi ja “brain stormaus” saattaa usein hautautua skeptisyyden alle ja yhtiössä jatkuu normaali arki jolloin fokusoidutaan “oikeisiin töihin”. Osa ideoista saattaa jäädä elämään mutta ideoita edistää se joka ehtii.

Muutos kokeilulähtöiseen kulttuuriin ei ole helppo. Yrityksen johdolla on paljon pohdittavaa. Pitäisi luoda täysin uusia palveluita, innovatiivisia tuotteita, osallistaa asiakkaita, kokeilla uusia tapoja tehdä, luoda ja kehittää uusia sekä vanhoja prosesseja.

Vanha osaaminen ja perinteiset toimintatavat eivät enää riitä. Aallonharjalle ei ole tunkua, koska yhtiön mittarit ohjaavat organisaatiota keskittymään päivittäiseen tekemiseen eivätkä uuden rakentamiseen.

Kokeilukulttuuri ponnistaa arvoista, avoimuudesta ja oppimisen halusta. Se vaatii ajattelutapojen muutosta ja itsensä sekä ympäristönsä haastamista.

Tekeminen ja kokeilukulttuuri alkavat sinusta. Kokeile itse. Minkä kokeilun voisit polkaista liikkeelle tänään?

Aloita ongelmasta. Ratkaisun sijaan kannattaa määritellä konkreettinen ongelma, johon haetaan uutta ratkaisua tai ideoita.

Tekijät mukaan. Ideoinnin ja pöhinän jälkeen jonkun on kaivettava lapio takakontista ja aloitettava lumen luonti. Tarvitaan siis resursseja. Usein ne löytyvät ainakin osittain yhtiön ulkopuolelta ja on otettava mukaan jo ideointivaiheessa.

Malttia. Digitalisaatiokokeilujen tulokset ovat alkukuvaiheessa usein rumia ja kökköisiä.

Mittaa ja opi. Etukäteen määritellyt tavoitteet ja niiden mittaaminen sekä oppien läpikäyminen auttavat kokeilujen edistämisessä.

Systematiikka. Sadasta ideasta kuusi saattaa olla toteuttamisen arvoisia. Näistä ehkä puolet onnistuvat, siksi kokeiluita pitääkin luoda systemaattisesti ja edistää ideoista skaalaukseen. Savukoneiden sijaan tarvitaankin systemaattista kokeilua läpi organisaation – ja paljon käytännön tekemistä ja asennemuutosta.

https://yle.fi/uutiset/3-10419562