Paloilmoittimien yleisimmät erheelliset ilmoitukset

Paloimoitin_erheelliset hälytykset.jpg

Järjestelmästä riippumatta erheellisiä ilmoituksia tapahtuu, mutta tiedostettaessa yleisimmät syyt, voidaan ilmoitusten määrää vähentää tai ehkäistä kokonaan.

Yleisimpiä syitä erheellisiin ilmoituksiin ovat:

1.       Työskentely valvotulla alueella ottamatta huomioon varatoimenpiteitä, kuten ilmaisimen työnaikainen irti kytkeminen. Työn valmistuttua on myös tärkeää kytkeä ilmaisin tai alue takaisin päälle.

2.       Ympäristöolosuhteet, kuten ruuanlaitosta tai työprosessista syntyvä lämpö, savu tai liekit, nopeiden lämpötilamuutosten kondensoituminen, moottoreiden pakokaasut ja ilmastoinnin puhallus tai suuret ilmavirtaukset voivat aiheuttaa erheellisen ilmoituksen.
 

3.       Huolto tai koestukset, jotka tehdään ilmoittamatta hätäkeskukseen.
 

4.       Ilmaisimiin kertynyt pöly, lika tai hyönteiset.
 

5.       Käytön tai käyttötarkoituksen muutokset rakennuksessa.
 

6.       Mekaaniset ja sähköiset viat, jotka usein johtuvat tärinästä, iskusta tai korroosiosta.
 

7.       Puutteellinen huolto.
 

8.       Sähköiset läpilyönnit, kuten salamaniskujen aiheuttamat tai radiotaajuiset häiriöt.
 

9.       Paloilmoitinpainikkeiden ilkivaltaisesti tai vahingossa tapahtuva käyttö.

 

Lähde: Paloilmoittimen suunnittelu, asennus, huolto ja kunnossapito 2009, ST-Ohjeista 1.