Paloilmaisimien erheelliset hälytykset

paloilmaisin hälytin.jpg

Tässä jutussa syvennymme eri paloilmaisimien erheellisiin palohälytyksiin. Erheellisellä palohälytyksellä tarkoitetaan hälytyskeskukseen tulevaa hälytystä, joka hälyttää palokunnan paikalle.

Erheelliset palohälytyksen aiheuttavat ylimääräisiä kustannuksia. Kuitenkin jos tiedossa on mistä erheellinen ilmoitus voi johtua, voidaan ne ennakoida ja jopa välttää kokonaan.

Esittelemme tässä yleisimmät erheellisen ilmoituksen aiheuttajat, eri tyyppisissä ilmaisimissa.

-          Savuilmaisimien yleisin erheellisen ilmoituksen syy on ilmaisimeen kertynyt lika tai kondensoitunut vesi. Näiden yleisimmät aiheuttajat voivat olla normaalin työt toiminta sekä ympäristön ääriolosuhteet. Hyönteisien aiheuttamia ongelmia esiintyy erityisesti loppukesästä.

Erheelliset ilmoitukset voidaan minimoida huomioimalla tilassa tehtävät työt ja tarkistamalla ilmaisimet säännöllisesti, jos tilan käyttö ja olosuhteet ovat alttiita erheellisille ilmoituksille.

-          Lämpöilmaisimien erheellisiä ilmoituksia voi aiheutua lämmittimistä, tuotantoprosesseista tai auringon aiheuttamasta lämpötila noususta.

Lämpöilmaisimien erheellisiä ilmoituksia voidaan estää käyttämällä korkeamman lämpötilan ilmaisimia tai estämällä suora auringonvalo.

-          UV-liekki-ilmaisimet tunnistavat liekkien ultravielottisäteilyn. Ne saattavat reagoida salamointiin, ionisoivaan säteilyyn, UV-lamppuihin ja kvartsi-halogeenivalaisimiin, ellei ilmaisinjärjestelmä pysty erottelemaan eri valolähteitä toisistaan.

Tiedossa olevien UV-lähteiden lähettämän säteilyn pääsy ilmaisimiin tulee estää siten, ettei peitetä mahdollisia palon alkamispaikkoja. UV-liekki-ilmaisimet eivät reagoi auringonvaloon. Tavallinen ikkunalasi estää UV-säteilyn.

Lähde: Paloulmoittimen suunnittelu, asennus, huolto ja kunnossapito 2009, ST-Ohjeisto 1.