Paloilmaisimet ja niiden toiminta

Paloilmaisin.jpg

Paloilmaisimet seuraavat joko jatkuvasti tai lyhytaikaisinvälein tulipalon havaitsemiseen soveltuvia fysikaalisia ja/tai kemiallisia ilmiöitä.

(Standardisarjan EN54 mukaiset ilmaisimet)

1.       Lämpöilmaisin on paloilmaisin, joka reagoi nimensä mukaisesti ympäristön lämpötilan muutoksiin.

-          Maksimaali-ilmaisin antaa ilmoituksen, kun ilmaisin saavuttaa toimintalämpötila-alueen.

-          Differentiaali-ilmaisin antaa ilmoituksen ilmaisimessa tapahtuvasta lämpötilan noususta.

-          Differentiaalimaksimaali-ilmaisin on näiden kahden ilmaisimen toimintojen yhdistelmä.

 

2.       Savuilmaisimen toiminta perustuu palamisessa ja/tai pyrolyysissä* ilmaan vapautuvien hiukkasten vaikutukseen.

-          Optinen savuilmaisin on ilmaisin, jonka toiminta perustuu ilmaisimen sisällä joko savun aiheuttamaan valon heijastukseen tai valon vaimennukseen.

-          Ioni-ilmaisin on ilmaisin, jonka toiminta perustuu palamisessa ilmaan vapautuvien palamistuotteiden aiheuttaman ionisaatiovirran muuttumiseen ilmaisimessa.
 

3.       Optinen linjailmaisin on ilmaisin, jonka toiminta perustuu valon vaimenemiseen lähetin-vastaanotinparin tai lähetinheijastinparin välissä.
 

4.       Liekki-ilmoisin on ilmaisin, jonka toiminta perustuu liekistä lähtevän infrapuna- tai ultraviolettisäteilyn tai niiden yhdistelmän havaitsemiseen.
 

5.       Näytteenottoilmaisin on putkistosta, imurista ja savuilmaisimesta koostuvalaitteisto. Näytteenottoilmaisin havaitsee valvotusta tilasta putkistolla imaisimeen imetyn ilman sisältämiä palamisessa ja/tai pyrolyysissä* muodostuneita palamistuotteita.

Näytteenottojärjestelmä sisältää näytteenottoilmaisimen.
 

6.       Näytteenottojärjestelmä on näytteenottoputkesta tai useamman putken putkistosta, imurista, suljetusta mittaus- ja analysointiosasta, omasta käyttöliittymästa ja omasta teholähteestä koostuva järjestelmä, joka liitetään ilmoitinkeskukseen.

Näytteenottojärjestelmän ilmoitusrajat ohjelmoidaan järjestelmäkohtaisesti ja ne asetetaan tilakohtaisen savutestauksen jälkeen.
 

*Pyrolyysi on kemiallinen reaktio, jossa orgaanisia kiinteitä aineita hajotetaan kuumentamalla hapen pääsemättä vaikuttamaan prosessiin.

Lähde: Paloulmoittimen suunnittelu, asennus, huolto ja kunnossapito 2009, ST-Ohjeisto 1.