Kiinteistönomistajan vastuut – automaattinen paloilmoitinjärjestelmä

Kiinteistönomistajan vastuut_kiinteistö

Tässä blogissa käydään lyhyesti läpi mitä kiinteistönomistajan tulee ottaa huomioon, kun kiinteistöön on asennettu automaattinen paloilmoitinjärjestelmä.

Kunnossapito

Järjestelmä tulee tarkastaa ja huoltaa säännöllisesti. Tarkastukset ja huollot tulee tehdä riippumatta siitä ovatko tilat käytössä tai eivät. Määräaikatarkastus suoritetaan järjestelmälle kolmannen osapuolen toimesta kolmen vuoden välein.

Huolto- ja ylläpitosopimus voidaan tehdä laitteiston toimittajan tai muun pätevyysvaatimukset täyttävän palveluntuottajan kanssa.

Kohteeseen tulee laatia kunnossapito-ohjelma, jota tulee noudattaa.

Kunnossapito-ohjelman tulee sisältää seuraavat toimenpiteet:

1.       Kuukausittaiset koeistustoimenpiteet

2.       Määräaikaistarkastuksissa tehtävät ilmaisimien ja palopainikkeiden toimintakokeet

3.       Ilmoituksensiirron koeistus

4.       Paloilmoittimen keskuskojeen tarkastus

5.       Paloilmoittimen teholähteiden tarkastus

6.       Akut on uusittava vähintään 4 vuoden välein valmistumispäivämäärästä lukien, ellei akkujen teknisessä todistuksessa ole muuta osoitettu

7.       Varavoimageneraattorien tarkastustoimenpiteet

8.       Aistinvarainen tarkastus rakenteellisten muutosten tai toiminnan aiheuttamasta muutostarpeesta ilmaisimien, palopainikkeiden ja hälyttimien sijoitukseen

9.       Aistinvarainen tarkastus, jolla varmistetaan, että ilmaisimien ympärillä on vähintään 500mm vapaata tilaa ja että kaikkien palopainikkeiden luo on esteetön pääsy

10.   Kaapelien ja laitteiden kunnon ja kiinnityksen aistinvarainen tarkastus

11.   Määräajoin uusittavien tuotteiden vaihto

12.   Kunnossapitopäiväkirjan ja määräaikaistarkastuspöytäkirjojen merkintöjen huomioon ottaminen

13.   Tulostimien toimintakunnosta varmistuminen

14.   Toteutuspöytäkirjan merkintöjen päivittäminen muuttuneita olosuhteita vastaaviksi ja tiedottaminen muutoksista kaikille sidosryhmille. Havaitut puutteet tulee korjata välittömästi. Ympäristöolosuhteista tai muista erityissyistä johtuen saattaa olla tarpeellista tihentää huoltokäyntejä.

 

Tarkastusten ja huoltojen aikana on tärkeä varmistaa, etteivät toimenpiteet aiheuta erheellistä paloilmoitusta.

Paloilmoittimen päiväkirjaan tulee merkitä järjestelmään kohdistuvat työt. Töiden yksityiskohdat kirjataan myös huoltoraporttiin, joka liitetään paloilmoittimen kunnossapito-ohjelmaan.

Paloilmoitinjärjestelmän huolto ja kunnossapito vastuu kuuluu tavallisesti asennetun järjestelmän käyttäjälle ja/tai omistajalle tai haltijalle.

Lähde: Paloilmoittimen suunnittelu, asennus, huolto ja kunnossapito 2009, ST-ohjeisto 1.

Tiina Miinalainen