Hälytysjärjestelmän käyttötarkoitus ja -kohteet

HHL Hedegren rikosilmoitin.jpg

Hälytysjärjestelmällä halutaan normaalisti suojata yrityksen, laitoksen tai kodinomaisuus. Vaikka suojattavat kohteet ovat usein hyvinkin erityyppisiä, niillä on lähes poikkeuksetta myös yhteisiä tekijöitä.

Esimerkiksi halutaan varautua yleisesti, kohteessa on arvokasta omaisuutta tai tietoa, rahaksi muutettavaa omaisuutta tai kohteeseen on aikaisemmin murtauduttu.

Omaisuuden suojaaminen ilkivaltaa tai varkautta vastaan voidaan toteuttaa rikosilmoitinjärjestelmällä eri tavoin:

- Kehävalvonnalla valvotaan alueen ulkotiloja ja pyritään havaitsemaan luvattomat tulijat jo alueen rajalla. Ilmaisimet asennetaan yleensä aitaan tai sen välittömään läheisyyteen. Hälytys tulee heti kun tunkeudutaan valvottavalle alueelle.

- Kuorivalvonnan ilmaisimilla valvotaan rakennuksen sisäänpääsyreittejä, kuten ovia, ikkunoita, luukkuja ynnä muita sellaisia.

- Tilavalvonnalla ilmaisimilla valvotaan rakennuksen sisätiloja, kuten yksittäistä huonetta tai käytävää. Valvonnalla pyritään havaitsemaan henkilö, joka on joko tunkeutunut tai jäänyt luvatta rakennukseen.

- Kohdevalvonnalla suojataan yksittäisiä kohteita, kuten tauluja, arvoesineitä ja kassakaappeja. Ilmoitus saadaan vasta, kun valvottavaa esinettä lähestytään tai siihen kajotaan.

- Kiireellisestä avuntarpeesta ilmoittamiseen voidaan käyttää ns. ryöstöilmoitusta. Ilmoituksen antaa ryöstön tai väkivallan kohteeksi joutunut henkilö, esimerkiksi myymälän kassahenkilö, ryöstöpainikkeella tai vastaavalla laitteella.