Kulunvalvontajärjestelmät

Kulunvalvonta.jpg

Kulunvalvonta on ollut jo pidempään merkittävä osa yrityksen turvallisuutta. Kulunvalvonta mahdollistaa joko rajattoman liikkumisen koko yrityksen sisällä tai kulkua voidaan rajata antamalla erilaisia tasoja henkilökunnalle, missä he voivat liikkua ja mihin aikaan.

Kulunvalvontajärjestelmien yleistyttyä avaimet ovat vähentyneet ja tilalle on tullut sähköisiä tunnisteita. Suurin syy lienee sähköisen järjestelmän joustavuus, pitkäikäisyys ja kustannustehokkuus.

Luvattoman kulkemisen rajoittaminen ja tilojen turvallisuus ovat kulunvalvontajärjestelmän päätarkoitukset. Luvattoman kulun rajoitukset kohdistuvat sekä ulkopuolisiin, että yrityksen omiin työntekijöihin. Ulkopuolisen pääsy henkilökunnan tiloihin estetään ja yrityksen omien työntekijöiden kulkua rajataan mm. tila- ja aikarajoituksin. Esimerkiksi työtekijän työaikana rajattomat kulkuoikeudet kaikkiin yrityksen tiloihin paitsi teknisiintiloihin ja työajan ulkopuolella tunnisteella ei pääse mihinkään. Näin tunnisteen hukkuessa vähennetään myös riskiä ulkopuolisen pääsystä yrityksen tiloihin.

Kulunvalvonnassa kerätään keskuksen muistiin kulkutapahtumia, joita voi tarkastella myös jälkeenpäin ja joista voi tulostaa raportteja. Keskuksen muistikapasiteetista riippuen tapahtumia voidaan säilyttää muutamia kuukausia tai jopa useita vuosia. Talletettujen kulkutapahtumien tarkasteluun voidaan käyttää eri kriteerejä, mm. kulut tietystä ovesta, tietyn henkilön kulkutapahtumat, tietyn päivän tai kellonajan tapahtumat tai vaikka epäonnistuneet kulkuyritykset. Raportteja voi tulostaa usean kriteerin perusteella, esim. Matti Meikäläisen kulku tietystä ovesta tiettynä päivänä.

Hälytys laittomasta kulusta saadaan järjestelmän näytölle ja kirjoittimelle. Tarvittaessa hälytystiedot voidaan siirtää myös rikosilmoitinjärjestelmään, mikäli semmoinen on olemassa. Laiton kulku tapahtuu avaamalla ovi avaimella tai vääntönupilla. Laillinen kulku tapahtuu, kun ovi avataan avauspainikkeesta tai kun tunniste luetaan lukijassa.

Mekaaninen avain vs. sähköinen tunniste

Yksi kulunvalvonnan päätavoite on korvata mekaaniset avaimet sähköisillä tunnisteilla, jotta mekaanisten lukkojen sarjoitukset saadaan yksinkertaisiksi, edullisiksi ja harvoin uusittaviksi.

Kulunvalvontajärjestelmän suurimpia etuja on, että kadonnut sähköinen tunniste (tagi, kortti, avain tms.) voidaan poistaa järjestelmästä ja antaa uusi tunniste käyttäjälle, ilman isoa muutos tarvetta. Järjestelmästä poistettu tunniste ei enää toimi. Tämän toimenpiteen kustannukset ovat vain uuden tunnisteen hinta ja muutaman minuutin työ, mikä ei ole mitään verrattuna kustannuksiin joita syntyisi mekaanisten lukkojen uudelleen sarjoittamisesta.

Kulunvalvontajärjestelmän käyttöönoton jälkeen mekaanisia avaimia ei tule jättää käyttöön kuin välttämätön määrä ja tiettyjen henkilöiden vastuulle, esimerkiksi poikkeustilanteiden varalta. Mekaanisia avaimia käytetään esimerkiksi ulko-ovien avaamiseen vain jos kulunvalvontajärjestelmässä on jokin vika.

Järjestelmää käyttöönotettaessa on uusittava ainakin kaikki kulunvalvottujen ovien sarjoitukset, jotta tavalliset käyttäjät eivät pääse kulkemaan ovesta kuin kulunvalvonnan avulla. Kulunvalvonnan parhaat ominaisuudet eivät toimi halutulla tavalla, jos ovesta pääsee kulkemaan käyttäen mekaanista avainta. Lisäksi luvattomasta kulkemisesta seuraa hälytys.