Tiedätkö sinä missä kaikki avaimesi ovat?

avainhallinta_lukitus_avaimet

Avainhallinta on yksi tärkeimmistä turvallisuusasioista. On tärkeää tietää missä tai kenellä omat avaimet ovat.

Joissakin kiinteistöissä on satoja erilaisia avaimia. Niin sanottuja kovia avaimia on montaa eri turvallisuustasoa. Usein kiinteistössä voi olla jopa useampaa eri aikakauden avainmallia. Sekaisin kahta tai useampaa.

Abloyn Classic, Profile ja Exec -avainten patentti on vanhentunut. Patentin vanhentuminen tarkoittaa sitä, että kyseisistä avaimista on helppo teettää kopioita ilman tarvetta todistaa, että sinulla on siihen oikeus.

Kun patentti on umpeutunut, avaimen lainaaminen on aina riski. Et voi tietää onko lainaaja käynyt tekemässä avaimesta tietämättäsi kopion. Tästä johtuen avainhallintasi ei voi olla ajan tasalla.

Usein ”kovien” avaimien rinnalla on myös kulunvalvontajärjestelmä, joka poistaa tarpeen käyttää ”kovia” avaimia osittain tai kokonaan riippuen käytetystä järjestelmästä.

Avaintunnisteet

Kulunvalvontajärjestelmässä käytettävät tunnisteet ovat turvallisia. Tunnisteen hukkuessa tai jäädessä lainaajan matkaan, voidaan avaintunniste poistaa järjestelmästä välittömästi. Tarvetta lukkosepän käynnille ei tule kun asia voidaan hoitaa itse. Näin ei tule myöskään viivettä tai päivystys maksuja.

Myös kulunvalvontajärjestelmän tunnisteiden avainhallinta on tärkeää. Täytyy pitää huolta ettei tunnisteita jää kuljeskelemaan, vaan palauttamattomat tunnisteet poistetaan järjestelmästä.

Avainhallinta

Riskit on hyvä tunnistaa ja luoda avainhallintaan selkeä käytäntö, ettei kiinteistön turvallisuus vaarannu.

Pidä huolen vähintään seuraavista asioista:

1.       Jokaisessa avaimessa/tunnisteessa on oma yksilöllinen leima/merkintä, josta ei kuitenkaan voi            suoraan päätellä mihin avain sopii.

2.       Säilytä avaimet/tunnisteet avainkaapissa tai kassakaapissa.

3.       Jos avaimiin kuuluu virallinen kansio tms. säilytä se kassakaapissa.

 

4.       Tärkein! Pidä listaa kenellä on mikäkin avain/tunniste käytössään. Listassa pitäisi olla myös              vähintään seuraavat tiedot:

-          Avaimen/tunnisteen leima/merkintä

-          Avaimen/tunnisteen käyttäjän kokonimi

-          Avaimen/tunnisteen käyttäjän puhelinnumero

-          Käyttöönotto päivä

-          Mahdollinen palautuspäivä

-          Avaimen/tunnisteen käyttäjän allekirjoitus

Tarvittaessa voit myös ulkoistaa avainhallintasi esimerkiksi valtuutetulle lukkoliikkeelle, kuten meille.

 

 

Kirjoittanut: Tiina Miinalainen