Meltdown- ja Spectre-hyökkäykset prosessorien kiusana - Tietokoneen suojana päivitetyt käyttöjärjestelmät ja ohjelmistot

Kuva: Pixabay.com

Meltdown- ja Spectre ovat hyökkäyksiä, jotka hyväksikäyttävät prosessoreiden tapaa ennakoida käskyjen suoritusta. Hyökkäysten avulla voidaan ohittaa prosessoreiden muistinsuojauksia. Haavoittuvuudet vaikuttavat erityisesti palvelinympäristöihin, joissa on useita käyttäjiä. Niissä käyttäjä voi saada haltuunsa toisten käyttäjien luottamuksellisia tietoja.

Modernit prosessorit käyttävät tehokkuussyistä ennakoivaa suoritusta. Siinä prosessori pyrkii koodin haarautuessa ennakoimaan todennäköisempää polkua ja valmistelemaan sen suoritusta. Tällöin myös koodin tarvitsemat muistiviittaukset haetaan valmiiksi.

Meltdown koskee kaikkia Intel prosessoreita yli 20 vuotta taaksepäin. Spectre taas koskee kaikkia prosessoreja, oli se sitten ARM, AMD, Intel tai vastaava.

Intel on tuonut nyt prosessorin mikrokoodipäivityksen, joka korjaa toisen Spectre ”aukon”. Korjaus koskee osapuilleen vian 5 vuotta taaksepäin olevaa rautaa. Microsoft on myös tuonut Windows-käyttöjärjestelmille Meldown ja Spectre aukoja korjaavan päivityksen.

Jos sinulle jäi jotain kysyttävää, kerromme mielellämme lisää ja autamme sinua päivittämään järjestelmäsi turvallisesti. Ota yhteyttä.

 

Lähde: Viestintävirasto

Turvakolmio Groupin vuosi 2018

ffective Marketing (2.2).jpg

Turvakolmio Group täyttää tänä vuonna 25-vuotta. Syntymäpäivien kunniaksi tulemme julkaisemaan Turvakolmion syntytarinan, nousuineen ja laskuineen. Lisäksi suunnitteilla on pientä kivaa asiakkaillemme ja omalle henkilökunnallemme. Tiedot tulevat päivittymään tänne blogiin, joten pysyt mukana.

Koska Turvakolmio Group haluaa kehittyä ja vahvistaa osaamistaan, olemme ostaneet Palomatic Oy:n. Palomatic Oy toteuttaa paloturvallisuusjärjestelmien huollot ja ylläpidot,  kokonaistoimitukset sekä toimii neuvonantajana, tarkastajana ja valvojana sähköurakointiliikkeille. Tarkemmin yrityksen toimintaan ja palveluihin voit tutustua täältä.

Palomaticin lisäksi vahvistamme osaamistamme pääkäyttäjäpalveluilla. Asiakkaillemme pääkäyttäjäpalvelu tuo lisää aikaa keskittyä olennaiseen, kun me hoidamme turvajärjestelmäsi.

Vuoden varrella tulemme myös julkaisemaan mielenkiintoisia blogitekstejä erilaisista tavoista käyttää kameroita ja -analytiikkaa innovatiivisesti ja tehokkaasti.

Seuraamalla meitä sosiaalisessa mediassa et jää paitsi kiinnostavista blogiteksteistämme. (Linkit tileillemme sivun alalaidassa).

 

Jos sinulle heräsi kysymyksiä, voit ottaa meihin yhteyttä täältä.

Paloilmoittimien yleisimmät erheelliset ilmoitukset

26610316_10156014886483781_465183210_o.jpg

Järjestelmästä riippumatta erheellisiä ilmoituksia tapahtuu, mutta tiedostettaessa yleisimmät syyt, voidaan ilmoitusten määrää vähentää tai ehkäistä kokonaan.

Yleisimpiä syitä erheellisiin ilmoituksiin ovat:

1.       Työskentely valvotulla alueella ottamatta huomioon varatoimenpiteitä, kuten ilmaisimen työnaikainen irti kytkeminen. Työn valmistuttua on myös tärkeää kytkeä ilmaisin tai alue takaisin päälle.

2.       Ympäristöolosuhteet, kuten ruuanlaitosta tai työprosessista syntyvä lämpö, savu tai liekit, nopeiden lämpötilamuutosten kondensoituminen, moottoreiden pakokaasut ja ilmastoinnin puhallus tai suuret ilmavirtaukset voivat aiheuttaa erheellisen ilmoituksen.
 

3.       Huolto tai koestukset, jotka tehdään ilmoittamatta hätäkeskukseen.
 

4.       Ilmaisimiin kertynyt pöly, lika tai hyönteiset.
 

5.       Käytön tai käyttötarkoituksen muutokset rakennuksessa.
 

6.       Mekaaniset ja sähköiset viat, jotka usein johtuvat tärinästä, iskusta tai korroosiosta.
 

7.       Puutteellinen huolto.
 

8.       Sähköiset läpilyönnit, kuten salamaniskujen aiheuttamat tai radiotaajuiset häiriöt.
 

9.       Paloilmoitinpainikkeiden ilkivaltaisesti tai vahingossa tapahtuva käyttö.

 

Lähde: Paloilmoittimen suunnittelu, asennus, huolto ja kunnossapito 2009, ST-Ohjeista 1.

Kiinteistönomistajan vastuut – automaattinen paloilmoitinjärjestelmä

Tässä blogissa käydään lyhyesti läpi mitä kiinteistönomistajan tulee ottaa huomioon, kun kiinteistöön on asennettu automaattinen paloilmoitinjärjestelmä.

Kunnossapito

Järjestelmä tulee tarkastaa ja huoltaa säännöllisesti. Tarkastukset ja huollot tulee tehdä riippumatta siitä ovatko tilat käytössä tai eivät. Määräaikatarkastus suoritetaan järjestelmälle kolmannen osapuolen toimesta kolmen vuoden välein.

Huolto- ja ylläpitosopimus voidaan tehdä laitteiston toimittajan tai muun pätevyysvaatimukset täyttävän palveluntuottajan kanssa.

Kohteeseen tulee laatia kunnossapito-ohjelma, jota tulee noudattaa.

Kunnossapito-ohjelman tulee sisältää seuraavat toimenpiteet:

1.       Kuukausittaiset koeistustoimenpiteet

2.       Määräaikaistarkastuksissa tehtävät ilmaisimien ja palopainikkeiden toimintakokeet

3.       Ilmoituksensiirron koeistus

4.       Paloilmoittimen keskuskojeen tarkastus

5.       Paloilmoittimen teholähteiden tarkastus

6.       Akut on uusittava vähintään 4 vuoden välein valmistumispäivämäärästä lukien, ellei akkujen teknisessä todistuksessa ole muuta osoitettu

7.       Varavoimageneraattorien tarkastustoimenpiteet

8.       Aistinvarainen tarkastus rakenteellisten muutosten tai toiminnan aiheuttamasta muutostarpeesta ilmaisimien, palopainikkeiden ja hälyttimien sijoitukseen

9.       Aistinvarainen tarkastus, jolla varmistetaan, että ilmaisimien ympärillä on vähintään 500mm vapaata tilaa ja että kaikkien palopainikkeiden luo on esteetön pääsy

10.   Kaapelien ja laitteiden kunnon ja kiinnityksen aistinvarainen tarkastus

11.   Määräajoin uusittavien tuotteiden vaihto

12.   Kunnossapitopäiväkirjan ja määräaikaistarkastuspöytäkirjojen merkintöjen huomioon ottaminen

13.   Tulostimien toimintakunnosta varmistuminen

14.   Toteutuspöytäkirjan merkintöjen päivittäminen muuttuneita olosuhteita vastaaviksi ja tiedottaminen muutoksista kaikille sidosryhmille. Havaitut puutteet tulee korjata välittömästi. Ympäristöolosuhteista tai muista erityissyistä johtuen saattaa olla tarpeellista tihentää huoltokäyntejä.

 

Tarkastusten ja huoltojen aikana on tärkeä varmistaa, etteivät toimenpiteet aiheuta erheellistä paloilmoitusta.

Paloilmoittimen päiväkirjaan tulee merkitä järjestelmään kohdistuvat työt. Töiden yksityiskohdat kirjataan myös huoltoraporttiin, joka liitetään paloilmoittimen kunnossapito-ohjelmaan.

Paloilmoitinjärjestelmän huolto ja kunnossapito vastuu kuuluu tavallisesti asennetun järjestelmän käyttäjälle ja/tai omistajalle tai haltijalle.

Lähde: Paloilmoittimen suunnittelu, asennus, huolto ja kunnossapito 2009, ST-ohjeisto 1.

Tiina Miinalainen