tiedotteet

Liiketoimintakauppa AGIS Fire & Security Oy

AGIS Fire & Security Oy on tehnyt liiketoimintakaupan Turvakolmio Group Oy:n kanssa
koskien CCTV- ja Laivajärjestelmät -liiketoimintoja.


Liiketoimintakauppa astuu voimaan 17.5.2022, jonka jälkeen Turvakolmio Group Oy vastaa
kyseisistä liiketoiminnoista ja näihin liiketoimintoihin liittyvistä asiakas- sekä päämiessuhteista.
Kauppa vahvistaa Turvakolmio Group Oy:n tarjoomaa osana turvaurakoita, ja parantaa osaltaan
edelleen asiakaspalvelua.


Viimeisten vuosien kuluessa tapahtunut nopea kamera- ja laivajärjestelmien tekninen kehitys
yhdistettynä laitteistojen käytettävyyden paranemiseen olisi vaatinut merkittäviä satsauksia
kamera- ja laivajärjestelmien liiketoiminnan kasvattamiseen. Samanaikaisesti turvaurakoissa jo
usean vuoden aikana nähty kehitys kulkee kohti laajempia kokonaistoimituksia, joissa
kamerajärjestelmät ovat osa laajempaa kulunvalvontaa ja turvajärjestelmää. Nähtiin, että tässä
vaiheessa on parempi luovuttaa liiketoiminta sellaiselle taholle, joka keskittyy omassa
strategiassaan turvallisuuteen ja voi panostaa kameraliiketoimintoon osana ydinstrategiaa.
Uskomme, että Turvakolmio tarjoaa hyvän ympäristön palvella asiakkuuksia ja asiakastarpeita
entistä paremmin.


Liiketoimintakaupan myötä AGIS Fire & Security Oy profiloituu vahvemmin paloturvatalona.
Ydinstrategiaamme kuuluu vaativat paloturva- sekä äänievakuointiratkaisut aina järjestelmien
suunnittelusta urakointiin sekä järjestelmien huoltoon ja ylläpitoon.


Lisätiedot:
Kimmo Karila,
toimitusjohtaja, AGIS Fire & Security Oy, +358 40 045 8133
Pasi Tikkanen, varatoimitusjohtaja, Turvakolmio Group Oy, +358 45 670 1201