tiedotteet

Älykkäät kiertotalousratkaisut (ent. MVR)

Digitalisoitu kiertotalouden vastaanotto-, toimitus- ja välivarastointijärjestelmä automatisoi koko prosessin toimeksiantajalta vastaanottajalle.

Olemme kehittäneet uudenlaisen palvelukokonaisuuden maamassojen, lumen ja jätemateriaalin hallintaan. Ratkaisumme on digitalisoitu ja skaalautuva palvelu, jonka ansiosta se soveltuu monipuolisesti erilaisiin kiertotalouden tarpeisiin. Digitalisoitu ja automatisoitu kiertotalouspalvelumme tarjoaa monia mahdollisuuksia kehittää toimintaa helppokäyttöisillä palveluilla, esimerkiksi laskutus, BI-raportit, seuranta ja turvallisuus.

Älykkäät kiertotalousratkaisut ovat yksi esimerkki CLAUDO® by. Turvakolmio Groupin palvelutarjonnan mahdollisuuksista.Palvelun hyödyt:

  • kattava kiertotalousratkaisu moniin käyttötarkoituksiin
  • digitalisoitu hallintaprosessi itsepalveluna palveluportaalissa
  • automatisoitu ja tehokas toiminnallinen prosessi
  • kestävä kehitys ja ympäristöystävällisyys
  • laaja tilannekuva automaattisesti
  • skaalautuva ratkaisukokonaisuus, myös monitoimipaikkaisuus

Automatisoitu palvelukokonaisuus tarjoaa 24/7-toimintamahdollisuuden kustannustehokkaasti ilman investointeja.

Maamassojen, lumen ja jätemateriaalien kiertotalousratkaisu on tehty helppokäyttöiseksi kaikille prosessin osapuolille; toimeksiantajille, kuljetusliikkeille, kuljettajille, vastaanottajille ja toimittajille.

Älykkäät kiertotalousratkaisut on kehitetty toimimaan niin miehitetyillä kuin miehittämättömillä vastaanotto-, toimitus- ja välivarastointipaikoilla. Järjestelmä skaalautuu rajattomasti, joten siihen saadaan liitettyä tarvittava määrä kohteita, niin kiinteitä kuin tilapäisiä.

Ajoneuvot tunnistetaan automaattisesti niin toimitus- ja/tai vastaanotto- ja/tai välivarastointipaikalle saavuttaessa ja poistuttaessa. Kaikki tiedot osapuolien välillä siirtyvät automaattisesti ja sähköisesti. Tiedot arkistoidaan automaattisesti, jolloin ne ovat tarpeen mukaan kaikkien asianomaisten käytettävissä 24/7. Järjestelmä esitäyttää automaattisesti sähköiset asiakirjat, kuten kuorma- ja siirtoasiakirjat. Asiakirjoihin liittyvät myös ajoneuvojen tunnistuskuvat ja kuorman kuvat.

Digitalisoidun kiertotalouspalveluratkaisumme ydin on helppokäyttöinen palveluportaali, joka tarjoaa palvelut kaikille eri osapuolille. Selainpohjaisen palveluportaalin palvelut ovat käytettävissä 24/7 paikasta ja päätelaitteesta riippumatta ml. ajoneuvotietokoneet, tabletit ja mobiilit.

Järjestelmä tarjoaa palveluportaalista kullekin osapuolelle monipuoliset, yksilölliset ja reaaliaikaiset BI-raportit osapuolen toimintaan liittyvistä tapahtumista. Järjestelmästä vastaava palveluoperaattori määrittelee kunkin osapuolen käytettävissä olevat BI-raportit, jotka järjestelmä generoi automaattisesti ja reaaliaikaisesti. Myös eri lupia valvovien viranomaisten edellyttämät raportointitiedot saadaan automaattisesti.

Tilannekuva pitää kaikki eri osapuolet ajantasalla 24/7 oli sitten kyse kuljetuksista, otettujen maamassojen määristä, eri massojen varastointimääristä eri kohteissa, tarvittavien ainesten määristä jne.

Reaaliaikainen viestintä eri osapuolille on keskeinen tekijä poikkeavissa ja yllättävissä tilanteissa. Järjestelmästä vastaavan organisaation on helposti mahdollista informoida eri osapuolia erilaisissa tilanteissa vapaamuotoisilla tai vakioiduilla viesteillä. Lisäksi opastusta toteutetaan kohteissa sähköisillä infotauluilla, jotka automaattisesti ohjaavat kuljettajia toimimaan halutulla tavalla. Miehittämättömissä kohteissa kuljettajan ohjaus on mahdollista toteuttaa karttapohjaisesti täysin automaattisena matkapuhelimen tai ajoneuvotietokoneen avulla.

Järjestelmä lähettää automaattisesti tiedot laskutusjärjestelmään kustakin vastaanotto- ja toimitustapahtumasta. Eri osapuolet näkevät omat tapahtumansa palveluportaalissa.

Automatisoidun kiertotalousratkaisun avulla ympäristökuormitus vähenee merkittävästi, sillä turha ajo ja tyhjäkäyntiaika lyhenevät. Kohteissa ei ole jonotusta tai turhaa pysähtelyä. Kuljettajalla on selvät reaaliaikaiset ohjeet koko ajan käytössään, myös eri kohteiden poikkeustilanteissa. Nopean ja reaaliaikaisen sähköisten asiakirjojen käsittelyn ansiosta kuljettajan turha seisokkiaika minimoituu. Kuljettajien on mahdollista suunnitella ajoreitit tehokkaasti kohteiden näkyessä kartalla. Eri massojen ja jätemateriaalin kuljetuksiin liittyvät päästöt on mahdollista mitata, ja esimerkiksi hinnoittelun avulla suosia päästöttömämpää kuljetuskalustoa.

Katso videolta lisää kokonaisuudesta äläkä epäröi ottaa yhteyttä, jos mieleesi herää ajatuksia tai kysymyksiä järjestelmän tuomista mahdollisuuksista.Tähänkin ratkaisuumme liittyviin lisätiedusteluihin vastaa:

Harri Kousa
myyntipäällikkö
+358 10 202 6589
harri.kousa@turvakolmio.com